Aktualności

O nas
Statut
Władze
Członkowie
Jak wstąpić
Sprawozdania
Piszą o nas

Działalność
Promocja
Publikacje
Wolontariat
Klub rowerowy
Projekty

Galeria

Wspierają nas

Kontakt
 

AktualnościPublikacja na zakończenie projektu
ZALEW LUBYCZA - OCEAN MOŻLIWOŚCI


V Forum Kobiet na Zamku w Janowcu nad Wisłą

 W dniu 1 lipca 2013 roku na Zamku w Janowcu nad Wisłą odbyło się Jubileuszowe V Forum Kobiet Aktywnych. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES”, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Wójt gminy janowiec, a przede wszystkim aktywne kobiety z obszarów wiejskich województwa lubelskiego.
         Jubileuszowy program Forum skupiony był wokół zagadnień z dziedziny kultury, tradycji i obyczajów. Odbyły się 4 panele dyskusyjne:
      1)      „Rola Kobiety w pielęgnowaniu kultury,  tradycji i obyczajów”,
      2)      „Kultura zachowań i wzajemnych relacji osób sprawnych i niepełnosprawnych”,
      3)      „Kultura dialogu czyli dlaczego głos Kobiet jest ważny w debatach publicznych”,
      4)      „Akademia kobiet Aktywnych – narzędzie rozwoju i wspieranie aktywności kobiet na obszarach wiejskich”.

W trakcie tegorocznego święta uczestnicy mogli obejrzeć spektakl  „Kaline czyli opowieść o charyzmatycznej aktorce Kalinie Jędrusik”, monodram „Korzenie” w wykonaniu Dariusza Jakubowskiego, oraz recital Doroty Osińskiej, finalistki The Voice of Poland.

W przepięknym parku otaczającym Zamek miały miejsce liczne wydarzenia towarzyszące, tj. wystawy fotograficzne, prezentacje wiosek tematycznych oraz warsztaty prowadzone przez twórców ludowych (malarskie, florystyczne, garncarskie, rzeźbiarskie, tkackie i inne).

Urodziwe miejsce,  jakim jest  park w Janowcu, było okazją do wspólnych rozmów i przebywania ze sobą w rodzinnej atmosferze.

Dzięki Wójtowi Tomaszowi Leszczyńskiemu  gminę Lubycza Królewska mogło reprezentować 12 – osobowa grupa członków  Stowarzyszenia „Razem dla Lubyczy” oraz członkiń z KGW „Lubczyk”. Przedstawiciele Lubyczy Królewskiej przygotowali stoisko prezentujące dorobek twórców ludowych swego regionu (prace rękodzielnicze do dekoracji wnętrz). Stoisko cieszyło się dużym powodzeniem. Goście mogli uzyskać informacje na temat gminy oraz jej atrakcji turystycznych , a także skosztować  smakołyków regionalnych.  

Zofia Gutowska


Regulamin zawodów wędkarskich
na łowisku w Lubyczy Królewskiej
w dniu 14 lipca 2013 r.Notatka ze spotkania  FIO
Zamość 15 grudnia 2012r.

Konferencja „ABC Przedsiębiorstwa Społecznego na Roztoczu” odbyła się dnia 15 grudnia 2012r. w sali konferencyjnej Klubu Batalionowego 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

 Konferencja podsumowująca projekty, które były realizowane od 01 sierpnia -31 grudnia 2012r. dotyczyły powiatu biłgorajskiego,tomaszowskiego,zamojski ziemski i grodzki.

Wyznaczone grupy z poszczególnych województw i miejscowości prezentowały realizacje tych projektów oraz swoje działania w stowarzyszeniach.

W okresie  realizowania projektu (od sierpnia –  do grudnia ) z naszego  Stowarzyszenia uczestniczyła P. Przybysz Krystyna, otrzymała Certyfikat ukończenia projektu celem przekazania do działalności w Stowarzyszeniu i innych grupach działania.

 Stowarzyszenie” Razem dla Lubyczy” na zaproszone oddelegowało członkinie do zapoznania się z działaniami Spółdzielni Socjalnych-Partner  w osobach:

1.Zofia Woszczak ,

2.Alicja Puchalska,

3.Agnieszka Pasieczna,

  Spotkanie miało na celu aktywację, promocje i wsparcie rozwoju merytorycznego a także wzmacnianie partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego powstawaniu nowych form działalności gospodarczej.

 Wspólne spotkania realizowane w ramach Programu Operacyjnego

                      FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

zachęca do współpracy ,wytycza motywacje do aktywności i kreatywności społeczeństw lokalnych w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez zajęcia warsztatowe i pokazy dobrych praktyk u Tych , którym się powiodło.

 Relacje ze spotkania opisała Z. Woszczak.


III Kongres Kobiet Lubelszczyzny

Prowadzenie własnego biznesu, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, udział kobiet w życiu społecznym i politycznym, rozwijanie pasji i talentów – to główne zagadnienia III Kongresu Kobiet Lubelszczyzny, który odbył się w 18 listopada 2012 roku w Lublinie. W Kongresie pod hasłem „Aktywność kobiet” uczestniczyło ok. 500 pań - przedstawicielek różnych zawodów i profesji - z różnych miejscowości regionu.

Naszą Gminę reprezentowały członkinie Stowarzyszenia: Jadwiga Pizun, Mariola Gemborys, Zofia Woszczak, Jadwiga Niedbała, Krystyna Przybysz, Krystyna Hałasa, Barbara Tempes, Zofia Gutowska i Krystyna Trynda. Paniom towarzyszył Mirosław Hałasa, który uczestnictwo Pań w Kongresie utrwalił na fotografii >>>

O problemach równości i równouprawnienia mówiła europosłanka prof. Lena Kolarska-Bobińska. Przypomniała, że są to wartości, których wypełnianie deklaruje zarówno Polska, jak i Unia Europejska, ale wciąż napotykają one na problemy w realizacji. Dużym zainteresowaniem uczestniczek Kongresu cieszył się panel pt. „Biznes szyty na miarę” poświęcony problemom prowadzenia działalności gospodarczej. Dyskusjom i obradom Kongresu towarzyszyły wystawy fotografii, rękodzieła artystycznego, pokazy stylistów i wizażystów oraz degustacje potraw regionalnych przygotowanych przez różne Koła Gospodyń Wiejskich. Można było też skorzystać z porad doradców zawodowych i ubezpieczeniowych, dyżury pełnili również urzędnicy z instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie projektów finansowanych z funduszy europejskich. Organizowany po raz trzeci Kongres Kobiet Lubelszczyzny jest odpowiedzią na postulaty i inicjatywy Kongresu Kobiet Polskich. Lubelskie spotkania kobiet mają służyć integracji, inicjowaniu działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet w regionie i wspieraniu ich aktywności w samorządach, organizacjach społecznych, przedsiębiorczości.

W skład Komitetu Honorowego Kongresu weszła Krystyna Przybysz - Przewodnicząca Zarządu Gminnego KGW w Lubyczy Królewskiej, a równocześnie członek naszego Stowarzyszenia.

W Konkursie Kobieta Lubelszczyzny 2012 w kategorii Aktywność społeczna nominowana była Jadwiga Pizun. Naszą Prezes zgłosiło współpracujące z nami zamojskie Stowarzyszenie „Projekt-Europa”.IV KONGRES KOBIET

Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność
14-15 września 2012r. Warszawa.

 Naszą gminę reprezentowały członkinie Stowarzyszenia „Razem dla Lubyczy”: Zofia Woszczak i Alicja Puchalska  .

 Głównymi panelistami i członkiniami były:
P. Anna Komorowska
P. Magdalena Środa,
P. Hanna Gronkiewicz-Waltz,
P. Henryka Bochniarz,
P. Anna Nowicka,

Dyskusja wokół ogromnego potencjału, którym dysponują kobiety umownie określane, jako należące do przedziału  wiekowego 50+.W porównaniu do krajów Unii Europejskiej Polska wciąż w najniższym stopniu wykorzystuje potencjał osób  po 50 roku życia.

Po raz kolejny zwrócono uwagę na siłę stereotypów płciowych, które podtrzymują wizerunek kobiety do pełnienia roli opiekuńczej. Dlatego też z całą mocą podkreślono, jak wielkim marnotrawstwem jest niewykorzystanie doświadczenia zawodowego kobiet po 50 roku życia.

Dotychczasowe wzorce dotyczące funkcjonowania kobiet w rodzinie i w sferze zawodowej musiały zostać poddane weryfikacji.

Współczesne Polki ,które przekroczyły 50 rok życia mają doświadczenie ogromnej zmiany, którą w stopniu o wiele większym niż mężczyźni, musiały umieć zarządzać. To doświadczenie jest ogromnym kapitałem. Umiejętne zarządzanie wiekiem i różnorodnością na poziomie miejsca pracy może uwolnić niebywały potencjał drzemiący w kobietach 50+, które nie tylko przyzwyczajone są do radzenia sobie ze zmianą ale także gotowe są zmieniać siebie i swoje otoczenie.

Premier Donald Tusk był głównym gościem IV Kongresu Kobiet.

„TUSK OBIECAŁ KOBIETOM SUWAK”

Podkreślił, że jego głównym zadaniem jest dziś walka z kryzysem. Mam świadomość , że rozmowa o prawach kobiet, równości płci we wszystkich aspektach, także gospodarczych, jest także rozmową o tym, jak wyprowadzić Polskę i Europę z kryzysu. Nie stać nas aby połowa populacji była tłamszona przez bariery i przepisy czy złe obyczaje- podkreślił.

Tusk zapowiedział,że przygotuje projekt ustawy wprowadzający suwak na listach wyborczych, czyli zasadę, że kobiety i mężczyźni maja być na listach umieszczani na przemian. To jeden z postulatów Kongresu. Dodał ,że chodzi o gwarantowany udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych oraz monitorowanie i obowiązek raportowania równości płac dla obu płci w przypadku większych przedsiębiorstw w Polsce. Przypomniał także ,ze Rada Ministrów zdecydowała, iż Polska podpisze konwencję o zwalczaniu przemocy wobec kobiet

i nic nie zwalnia rządu z obowiązku, by po podpisaniu równoczesne wprowadzać te przepisy, które nadała  konwencja. Premier przyznał, ze jego deklaracje nie wyczerpują wszystkich postulatów, ale zaznaczył,że bardzo dobrze współpracuje mu się z gabinetem cieni stowarzyszenia. Wśród postulatów IV Kongresu Kobiet są m .in.:

·         liberalizacja ustawy antyaborcyjnej,
·        
refundacja zapłodnienia in vitro,
·        
bezpłatna antykoncepcja ,
·        
edukacja seksualna w szkołach,
·        
stworzenie i finansowanie sieci wiejskich  centrów edukacyjno- kulturalnych.

Nagrodę specjalną tegorocznego  Kongresu Kobiet otrzymała Barbara Labuda -posłanka, założycielka pierwszej w polskim Sejmie Parlamentarnej Grupy Kobiet.

Po raz pierwszy Kongres Kobiet nagrodził też mężczyznę. Nagrodę DIVERSITY, czyli

Różnorodność – P. Ludwik Sobolewski -prezes Giełdy Papierów Wartościowych,

który w swoim biznesie podkreśla, że różnorodność jest wartością w biznesie i dlatego w zarządzie GPW wprowadził parytet – są w nim dwaj mężczyźni i dwie kobiety.

             POSTULATY IV KONGRESU KOBIET  WARSZAWA !

1.Domagamy się stworzenia i finansowania sieci wiejskich centrów edukacyjno - kulturalnych,
2.Domagamy się instytucjonalnej opieki nad małymi dziećmi oraz promocji równego udziału obojga rodziców w opiece i wychowaniu.
3.Domagamy się szybkiej i bez żadnych zastrzeżeń ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
4.Domagamy się szybkiego wprowadzania parytetu i przemienności płci na listach wyborczych,
5.Domagamy się czterdziestoprocentowych kwot w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.
6.Domagamy się(nieustannie) eliminacji stereotypów płci w programach i podręcznikach oraz aktywizacji społecznej i równościowej dziewcząt.
7.Domagamy się  skutecznych działań monitujących,edukacyjnych, legislacyjnych na rzecz wyrównania płac kobiet i mężczyzn.
8.Domagamy się  (nieustannie i stanowczo)uznania pełnego prawa do decydowania o swoim życiu (a więc refundacja zapłodnienia in vitro,bezpłatna antykoncepcja ,edukacja seksualna w szkołach,),
9.Domagamy się szybkiego urzeczywistnienia zapisów konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
10.Domagamy się- w związku z podniesieniem wieku emerytalnego – skutecznych programów aktywizacji zawodowej kobiet.

 Tegoroczny Kongres Kobiet gościł przedstawicielki z 32 krajów ,wśród nich osoby z Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Afganistanu. Większość z nich przyjechała by uczyć się, jak budować społeczeństwo obywatelskie i podejmować skuteczne działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Efektem tych wizyt są nieostające zaproszenia napływające do dzielenia się kongresowymi doświadczeniami za granicami kraju. Możemy śmiało powiedzieć, że Kongres Kobiet jest przykładem odnoszącego sukcesu ruchu społecznego, unikalnego na całą Europę i świat.

 Relacje z kongresu opisała czł. Zofia Woszczak (-)


"My i nasze Siedliska"

W dniu 30.09.2012 zakończono realizację projektu pn. „My i nasze Siedliska” realizowanego w ramach umowy dotacji zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Czajnia” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim działającym w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności a Stowarzyszeniem na rzecz Społeczno-Kulturalnego rozwoju Gminy Lubycza Królewska „Razem dla Lubyczy”.

W ramach realizacji projektu powstały: drewniane ławki, kosze, witacz, obiekty infrastruktury turystycznej, drewniany podest na tańce oraz pocztówki i ulotki promujące miejscowość Siedliska.

W realizację projektu włączyli się darczyńcy: Stowarzyszenie „Czajnia” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim i Gmina Lubycza Królewska  - wkład finansowy oraz Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  - Placówka w Hrebennem, Funkcjonariusze Policji z Lubyczy Królewskiej, Pan Zbigniew Droździel, mieszkańcy sołectwa Siedliska i inni  - wkład niefinansowy.

Dziękujemy wszystkim  za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.


FOTOGRAFIE Z DOŻYNEK GMINNYCH I 100-LECIA KOŚCIOŁA

 

Wójt Gminy Lubyczy Królewskiej, Proboszcz Parafii pw. Krzyża Świętego w Żurawcach i Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza Królewska „RAZEM DLA LUBYCZY” serdecznie zapraszają na

 

DOŻYNKI GMINNE – TRADYCJA I OBYCZAJE

 oraz 100-LECIE KOŚCIOŁA w ŻURAWCACH 16.09.2012 R.

 

W programie:

10.00 Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym

11.30 Przemarsz do świetlicy

12:00 Ceremoniał dożynkowy

12.15 Powitanie gości i wystąpienia okolicznościowe

13.20 Obrzęd dożynkowy w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego w Lubyczy Królewskiej

14.00-18.00 Festyn ludowy

- pokazy twórców ludowych (hafciarstwo, garncarstwo, koronkarstwo, bibułkarstwo, kowalstwo, pszczelarstwo, wikliniarstwo i stoiska regionalne KGW z Gminy Lubycza Król.)

- występy zespołów (ZPiT „Zamojszczyzna”, Chór Nauczycielski „Rapsodia”, Orkiestra Strażacka i „Pogranicze” z Lubyczy Królewskiej, „Echo” z Wierszczycy, „Siedliszczanki” z Siedlisk, „Sonata” i „Kapela Biesiadna” z Tomaszowa Lubelskiego)

- taniec z ogniem

- atrakcje dla dzieci (zamek dmuchany, trampolina, samochodziki, bryczka z konikami, byk rodeo i wiele innych)

Gwiazda wieczoru – zespół Retro z Ukrainy

Zabawa taneczna zespołem RELAX


IV Forum Kobiet Aktywnych Sawin 2012

 Dnia 1 lipca 2012 roku w miejscowości Sawin, w powiecie chełmskim, odbyło się IV FORUM KOBIET AKTYWNYCH. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides", Wójt Gminy Sawin, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W imprezie wzięło udział około 1000 osób, głównie kobiet z wielu gmin z terenu Lubelszczyzny, w tym reprezentacja kobiet z gminy Lubycza Królewska.

Spotkanie miało miejsce na gminnym stadionie sportowym w Sawinie, gdzie tradycyjnie ustawiono scenę i stoiska, na których poszczególne gminy prezentowały swoje wyroby rękodzieła, kusiły smakołykami kulinarnymi. Kto miał potrzebę mógł wziąć udział we mszy świętej w miejscowym kościele, która była jednym z punktów programu.

Całość imprezy prowadziła Pani Iwona Przewor – Prezes Stowarzyszenia „Bona Fedes”. W programie znalazły się między innymi: wystąpienia zaproszonych gości, wywiady z aktywnymi mieszkankami Lubelszczyzny i pokaz mody dla kobiet. Jednym z ważniejszych punktów programu było wręczenie statuetek dla Kobiet Aktywnych Lubelszczyzny 2012. Były one przyznawane przez Jury w siedmiu kategoriach.  Statuetka w kategorii Wolontariuszka Roku 2012 został przyznana Prezesowi Stowarzyszenia "Razem dla Lubyczy" Pani Jadwidze Pizun, czego serdecznie Jej gratulujemy.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników panel dyskusyjny "Rodzina - dar czy poświęcenie?". Osoby chętne do rozwijania swojej wiedzy mogły wziąć udział w spotkaniach w 18 różnych grupach tematycznych. Całość imprezy umilały występy zespołów wokalnych, ludowych i grupy kabaretowe. Miłym akcentem było wypuszczenie w niebo przez uczestników imprezy 500 kolorowych baloników z wypisanymi przez nich marzeniami dotyczącymi ich rodzin. Organizatorzy zadbali o to, by uczestnicy nie wrócili do domów głodni, toteż w czterech dużych namiotach było pod dostatkiem regionalnych potraw, wśród których królowały pierogi pod różnymi postaciami. Nam najbardziej smakowała jagnięcina z warzywami. Impreza zakończyła się pokazem sztucznych ogni, w którym ze względu na późną porę, nie braliśmy już udziału.

Naszą gminę reprezentowali: członkowie Stowarzyszenia "Razem dla Lubyczy", przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich "Lubczyk", pracownicy Urzędu Gminy Lubycza Królewska oraz pracownicy Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej. Wyjazd był sponsorowany przez Wójta Gminy Lubycza Królewska Pana Tomasza Leszczyńskiego, który przebywając wraz z rodziną na imprezie, odwiedził nasze stoisko.

Panie z naszej gminy przygotowały liczne wyroby rękodzieła, między innymi haftowane serwety i poduszki, okolicznościowe ozdoby wnętrz, takie jak kwiaty, wieńce, stroiki. Panie z KGW "Lubczyk" przygotowały potrawy i ciasta, którymi częstowały odwiedzających nasze stoisko. Nie obyło się także bez promocji naszej gminy. Na stoisku znalazły się foldery, materiały reklamujące piękno naszych okolic, które można było pobrać bezpłatnie. Zebrano również niewielkie fundusze na pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

Cała impreza była dobrze przygotowana i cieszyła się sporym zainteresowaniem miejscowej ludności.  Była dużą promocją Gminy Sawin, ale także i wszystkich innych gmin, które chciały wziąć w niej udział.

Fotki z imprezy>>>

Barbara Tempes